هدف آزمایشگاه معیارگران جهان

هدف آزمایشگاه معیارگران جهان ارائه خدمات آزمایشگاهی در بخش صنعت می باشد. این خدمات مشتمل بر مطالعه و پیاده سازی سیستم های یكپارچه آزمایشگاه استاندارد و استقرار نظام های كیفیت بر اساس استانداردهای 17025IEC، انجام مطالعات زمینه یابی و امكان سنجی و تهیه طرح های توجیه فنی، اقتصادی و مالی توسعه زمینه های تخصصی، طراحی تجهیزات و ارتقاء روش های آزمون مطابق با بروزترین استانداردهای بین المللی می باشد.
انجام این فعالیت ها ضمن اینكه می تواند نیاز بخشی از صنایع وارداتی كشور و تولید داخلی صنایع كشور را برآورده سازد قادر است سوددهی قابل ملاحظه ای برای مجریان به همراه داشته و همچنین زمینه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی را در رشته های مهندسی صنایع، مهندسی كامپیوتر، مهندسی برق و مدیریت صنعتی فراهم سازد. در ادامه دلایل در اولویت قرار گرفتن این طرح توسط سازمان ملی استاندارد ایران به صورت خلاصه ذكر شده است.
1- عدم وجود آزمایشگاه مستقل به منظور انطباق محصولاتت روشنایی در مبادی ورودی کالا و تولید کنندگان
2- ضرورت کنترل محصول از نظر استانداردهای فنی
3- نیاز بازار مصرف کننده به تکنولوژی روز دنیا
4- برتری نوع محصول نسبت به انواع دیگر از نقطه نظر طول عمر ده برابری و پایین بودن مصرف انرژی
5- ایمنی مصرف کنندگان و تنوع کاربرد در مدل های ارائه شده
6- صرفه اقتصادی برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان
7- شایع شدن طرح های تولیدی در قالب انتقال تکنولوژی