نقش استانداردهای كیفی در اقتصاد

بررسی های اقتصادی

نقش استانداردهای كیفی در اقتصاد

اگر تا دیروز مردم كالایی از مغازه ای خریداری می كردند و به علامت استاندارد و احیانا تاریخ تولید و انقضاء خیلی توجه نمی كردند، اما امروزه خوشبختانه با پیشرفت تكنولوژی و افزایش سطح آگاهی و دانش مردم و توجه آنها به موضوع سلامت كالا، این توجهات بیش از پیش زیاد شده و دقت و وسواس آنها در خرید مورد اهمیت دوچندان قرار گرفته است.

بی تردید دامنه موضوع كیفیت و استاندارد آن قدر گسترده است كه از ابتدایی ترین مسائل تا پیچیده ترین نكات در آن قابل بررسی است. درحقیقت امروزه و در جهان روبه توسعه كنونی، اولین معیار برای سنجش هر چیز، كیفیت آن است به گونه ای كه دیگر اهمیت كمیت تنها در كنار كیفیت معنا پیدا می كند.

اما در این گردونه پرشتاب كه اكثر كشورهای جهان در حال ربودن گوی سبقت كیفیت از دیگران بوده و به فكر تسخیر بازارهای اقتصادی هستند ما هم باید بیش از گذشته به موضوع كیفیت در زندگی خویش بنگریم و دست اندركاران امر تولید هم باید در این زمینه پیش قدم شوند و كیفیت كالاهای خود را روز به روز افزایش دهند.

ضرورت توجه به مقوله استاندارد و فواید آن در زندگی، در باب محصولات مرتبط با روشنایی با توجه به افزایش روز افزون تولید و واردات این كالا نیز مستثنی نبوده و نیست. بنابراین واحدهای تولید كننده این كالا و نیز مراجع وارد كننده جهت تداوم حیات نیازمند اخذ استانداردهای كیفی از طریق پیاده سازی اصول علمی در سطح جهانی می باشند.

آزمایشگاه معیارگران جهان نیز به عنوان همكار اداره كل استاندارد استان تهران ، در زمینه انجام آزمون های لامپ های مذكور از سال 84 تا كنون مشغول به فعالیت بوده است