مشاوره واردات چه کمکی به ما می‌کند؟

برای واردات کالا باید مواردی که لازم است، انجام داده شود. در ابتدا باید مجوز فروش دریافت کنیم. مجوز فروش عبارت از موافقت با واردات کالا است که در طی یک پروفرما اظهار شده و موافقت برای ورود کالا را مد نظر قرار می‌دهد. برای دریافت مجوز ورود باید مدارک مورد نیاز در این زمینه را ارائه دهیم.

۱-درخواست کتبی وارد کننده برای گرفتن مجوز ورود مواد اولیه در زمینه غذا و آشامیدنی که در سربرگ شرکت آمده باشد و مهر و امضای مدیرعامل را داشته باشد.

۲-کامل کردن چک لیست درخواست مجوز ورود مواد غذایی و آشامیدنی

۳-پیش فاکتور و دو برگ از تصویر آن در سربرگ تولید کننده و یا ذینفع در این زمینه. شماره و تاریخ پروفرما، نام کامل آن و نام شرکت و کشور تولید کننده، وزن یا تعداد کالا و مبدا حمل و نام تجاری و نام شرکت کننده آن.