نظامنامه كيفيت آزمايشگاه

هدف و دامنه كاربرد نظامنامه كيفيت آزمايشگاه شرکت معیارگران جهان با شماره ثبت ۲۴۶۳۲۰ در تاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۸۴  ثبت گردیده است و در راستای بهینه سازی و ارائه خدمت در حوزه صنایع برق در سطح کشور و به منظور افزایش رضایت مشتریان، الزامات سیستم کیفیت ISO IEC ۱۷۰۲۵ را در آزمایشگاه…