درباره ما

شرکت معیارگران جهانازمایشگاه تخصصی و اکرودیته سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه اجرای الزامات استانداردهای روشنایی و ایمنی لوازم الکتریکی و انرژی و انواع باتری های قابل شارژ فعالیت دارد Meyargaran Jahan Company The Specialized and Accreditation Laboratory of the National Organization for Standardization of Iran is active in the…