صادر کردن مجوز ترخیص کالا

ترخیص کالا یا محموله توجه کردن به نوع کالا، وارد کننده آن و مدارک ارائه شده به روش‌های مختلف انجام می‌شود. برای اینکه در زمینه ترخیص کالا بهتر عمل کنیم باید مشاوره واردات را از دست ندهیم. ترخیص مواد اولیه تولید کالا، ثبت شده و پروانه بهداشتی ورود معتبر است.…