تعیین استاندارد صنایع روشنایی

شرکت معیار گران جهان آزمایشگاه مستقل و همکار سازمان استاندارد در زمینه صنایع روشنایی شامل انواع لامپ و چراغ ها بر اساس استاندارد های ملی ایران شامللامپهای LED بالاست سرخود برای کاربری روشنایی عمومی بیش از50W مقررات ایمنی ISIRI 14434
لامپهای LED بالاست سرخود برای بکار گیری روشنایی عمومی – الزامات عملکردی ISIRI 62612
و...

لامپهای LED بالاست سرخود برای کاربری روشنایی عمومی بیش از50W مقررات ایمنی ISIRI 14434
لامپهای LED بالاست سرخود برای بکار گیری روشنایی عمومی – الزامات عملکردی ISIRI 62612
مقررات عملکردی لامپ های بالاست سرخود برای روشنایی عمومی – الزامات ایمنی
ISIRI 5917
مقررات عملکردی لامپ های بالاست سرخود viagrasansordonnancefr.com برای روشنایی عمومی ISIRI 5916
معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و برچسب انرژی لامپهای الکتریکی
ISIRI 7341
لامپ رشته ای تنگستن برای مصارف روشنایی ISIRI 115
چراغ ها – قسمت اول ISIRI 5920-1
چراغهای نصب ثابت برای مصارف عمومی
ISIRI 5920-2-1

چراغهای توکار ISIRI 5920-2-2
چراغ خیابانی و جاده ای ISIRI 5920-2-3
چراغهای سیار برای مصارف عمومی ISIRI 5920-2-4
نور افکن ها ISIRI 5920-2-5
چراغ مجهز به مبدل توکار برای لامپهای رشته ای تنگستنISIRI 5920-2-6
چراغهای پارکی سیار ISIRI 5920-2-7-
چراغهای دستی ISIRI 5920-2-8
چراغهای عکاسی وفیلمبرداری(غیر حرفه ای) ISIRI 5920-2-9
چراغهای سیار کودک پسند
ISIRI 5920-2-10
چراغهای با روشنایی صحنة نمایش استودیوهای تلویزیون
و سینما (نصب در فضای سرپوشیده و سرباز) ISIRI 5920-2-17
چراغهایی برای استخر ها و مصارف مشابه ISIRI 5920-2-18
چراغهای هواگذر(مقررات ایمنی) ISIRI 5920-2-19
روشنایی ریسه ای ISIRI 5920-2-20
چراغهای روشنایی اضطراری ISIRI 5920-2-22
چراغ ها – قسمت دوم : مقررات ویژه – بخش بیست و سوم- سیستمهای روشنایی با ولناژ بسیار پایین برای لامپهای رشته ای ISIRI 5920-2-23
چراغ ها – قسمت دوم : مقررات ویژه – بخش بیست و چهارم- چراغ های با محدودیت دمایی سطحی
ISIRI 5920-2-24
چراغ ها – قسمت دوم : مقررات ویژه – بخش بیست و پنجم-
چراغهایی برای واحد های کلینیکی بیمارستانی و درمانگاهها ISIRI 5920-2-25
لوازم کنترل لامپ – قسمت اول – الزامات عمومی و ایمنی ISIRI 7644-1
مقررات ویژه وسائل راه اندازی (بجزء راه اندازهای تخلیه روشن) ISIRI 7644-2-1
مقررات ویژه
برای کنورترهای الکترونیکی کاهنده پله ای با منبع تغذیه a.c. یا d.c.برای لامپهای رشته ای ISIRI 7644-2-2
بالاست های الکترونیکی a.c. برای لامپ های فلورسن ISIRI www.dailycialisuse.com/ 7644-2-3
بالاست های الکترونیکی با تغذیه d.c. جهت روشنایی عمومی ISIRI 7644-2-4
بالاست های الکترونیکی d.c. برای روشنایی حمل و نقل عمومی ISIRI 7644-2-5
بالاست های الکترونیکی d.c. برای روشنایی فرودگاه ISIRI 7644-2-6
بالاست های تغذیه شده الکترونیکی d.c. با منبع روشنایی اضطراری ISIRI 7644-2-7
الزامات ویژه برای بالاست های لامپ های فلورسنت ISIRI 7644-2-8
لوازم کنترل لامپ – قسمت دوم-بخش نهم- الزامات ویژه
بالاست های تخلیه ای (به جزء لامپ های فلورسنت) ISIRI 7644-2-9
مقررات ویژه برای مبدل های الکترونیکی و کنورترها کار در فرکانس بالا جهت راه اندازی سرد لامپهای تخلیه ای ( لوله ای نئون) ISIRI 7644-2-10
لوازم کنترل لامپ – قسمت دوم-بخش دوازدهم- الزامات ویژه برای بالاست های الکترونیکی با تغذیه a.c. یا d.c. برای لامپ های تخلیه ای ( به جزء لامپ های فلورسنت) ISIRI 7644-2-12
لامپهای فلورسنت دو کلاهک – ویژگیهای ایمنی ISIRI 9172
مقررات ایمنی و تعویض پذیری لامپ های رشته ای تنگستن برای مصارف روشنایی عمومی و مشابه ISIRI 2910
مقررات عمومی و ایمنی مبدل های کاهنده الکترونیکی تغذیه شده با منابع A.C یا D.C برای لامپ های رشته ای
ISIRI 5918
مقررات عملکردی مبدل های کاهنده الکترونیکی تغذیه شده با منابع A.C یا D.C برای لامپ های رشته ای ISIRI 5919
مدول های LED با کاربرد روشنایی عمومی ویژگی ایمنی ISIRI 11721
لامپ های فلورسنت تک کلاهک ISIRI 5212
خودرو- ویژگی های چراغ های جلو مجهز شده به
لامپ های رشته ای هالوژنی، برای انتشار نامتقارن نور پایین یا نور بالا و/ یا هر دوی آنها ( گروههای H1 , H2 , H3 , HB3 HB4 , H7 , H8 , H9 , HIR1 , HIR2 and / or H11) ISIRI 8701
IEC 60809 لامپ های رشته ای خودرو - الزامات ابعادی، الکتریکی و روشنایی ISIRI 6614
IEC 60810 لامپ های خودرو- الزامات عملکردی ISIRI 6004

IEC 60432-2
لامپهای التهابی- ویژگی های ایمنی- قسمت دوم : لامپهای
تنگستن هالوژن برای روشنایی خانگی و مصارف روشنایی عمومی مشابه

IEC 60432-3
لامپ های التهابی – ویژگیهای ایمنی – قسمت سوم : لامپهای تنگستن هالوژن (غیر خودرو)
IEC 60357 لامپ های تنگستن هالوژن ( غیر خودرو) ویژگیهای عملکردی ISIRI 8290

چه کسی آنلاین است؟

ما 18 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم