• استاندارد بین المللی تضمین کننده تغییرات مثبت

    استاندارد بین المللی تضمین کننده تغییرات مثبتادامه مطلب

فعالیت ها

پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت، تجهیز نمودن آزمایشگاههای استاندارد، تدوین استانداردهای ملی، آموزش وترویج اجرای استانداردهای ملی و مشاوره فنی در صنعت تولیدات داخل کشور و امور واردات کالا...ادامه مطلب

 

مشاوره فنی

معیارگران جهان بادر اختیارداشتن دانش فني در حوزه استاندارد و تكيه بر توانمندی مدیران ارشد مجرب و با تجربه در حوزه استانداردها وبراساس گواهی پروانه کارشناسی حقوقی وحقیقی استاندارد ، آماده ارائه خدمات در زمینه های ذیل میباشد....

ادامه مطلب

معیارگران جهان

شرکت معیار گران جهان آزمایشگاه مستقل و همکار سازمان استاندارد در زمینه صنایع روشنایی شامل انواع لامپ و چراغ ها بر اساس استاندارد های ملی ایران شامل ...ادامه مطلب

 

اتاقک تاریک

برای اندازه گیری زاویه پخش نور وگونیوفوتومتری چراغها
استاندارد های انجمن مهندسین viagra sans ordonnance روشنایی

 اتاقک تاریک
برای اندازه گیری زاویه پخش نور وگونیوفوتومتری چراغها
استاندارد های انجمن مهندسین روشنایی

چه کسی آنلاین است؟

ما 48 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم