آزمون ایمنی، عملکرد و مصرف انرژی خودرو و نیروی محرکه

خدمات آزمون در حوزه ایمنی، عملکرد و مصرف انرژی در صنایع برق و الکترونیک و خودرو…

مشاوره فنی به واردکنندگان

خدمات مشاوره فنی به واردکنندگان بلحاظ شناسایی استانداردهای کالای وارداتی و پیشگیری از ورود کالای غیر…

آموزش و صدور گواهینامه

خدمات آموزش و ترویج استانداردها و صدور گواهینامه

مشاوره فنی به تولیدکنندگان داخلی

خدمات مشاوره فنی به تولیدکنندگان داخلی برای انطباق طرح محصول با استانداردهای ملی و اجرای فرایند…

ارایه خدمات و مشاوره جهت اخذ استاندارد ملی

شرکت معیارگران جهان

آزمون ایمنی، عملکرد و مصرف انرژی خودرو و نیروی محرکه

خدمات آزمون در حوزه ایمنی، عملکرد و مصرف انرژی در صنایع برق و الکترونیک و خودرو…

ادامه ...

مشاوره فنی به تولیدکنندگان داخلی

خدمات مشاوره فنی به تولیدکنندگان داخلی برای انطباق طرح محصول با استانداردهای ملی و اجرای فرایند…

ادامه ...

مشاوره فنی به واردکنندگان

خدمات مشاوره فنی به واردکنندگان بلحاظ شناسایی استانداردهای کالای وارداتی و پیشگیری از ورود کالای غیر…

ادامه ...

شرکت معیارگران جهان

تمامی بازرگانان و صنعتگران این حوزه میتوانند از خدمات ازمون و اخذ گواهینامه های انطباق با استانداردهای محصول بهره مند شوند. همچنین تمامی تولیدکنندگان ، میتوانند برای انطباق محصولات تولید خود با استانداردهای مرتبط ، به ما مراجعه کرده و کالایی منطبق با الزامات فنی استاندارد بسازند و از خدمات مشاوره ما برای اخذ نشان استاندارد ایران استفاده نمایند

خدمات آزمایشگاه معیارگران جهان
آزمایشگاه معیارگران جهان

الزامات فنی

الزامات مدیریتی

فهرست استانداردهای اجباری

نظامنامه كيفيت آزمايشگاه

ادارت کل استانی سازمان استاندارد

آموزش مسئولان کنترل کیفی واحد های تولیدی

هدف آزمایشگاه معیارگران جهان

مشاوره واردات کالا و سود حاصل از آن

مشاوره واردات چه کمکی به ما می‌کند؟

تماس با آزمایشگاه

برخی از تولیدکنندگان مشتری آزمایشگاه معیارگران جهان

آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد – آزمایشگاه اکرودیته و مورد تایید سازمان استاندارد

.

آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد – آزمایشگاه اکرودیته و مورد تایید سازمان استاندارد

.

آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد – آزمایشگاه اکرودیته و مورد تایید سازمان استاندارد

.